Praktik under afsoning

Nogle af de indsatte vil under afsoningen have mulighed for at deltage i en virksomhedspraktik, i en virksomhed uden for fængslet. Den indsatte får her mulighed for at indgå i en almindelig arbejdsdag, på en almindelig arbejdsplads. Længden af praktikkerne kan variere, og aftales individuelt. Som udgangspunkt, er der tale om praktikker af 4 ugers varighed

Under praktikken dækkes den indsatte af virksomhedens ansvarsforsikring. Den indsatte er under praktikken aflønnet af fængslet -  virksomheden har således ikke lønudgifter i forbindelse med praktikken.   Når vi kontakter en virksomhed, for at spørge efter muligheden for etablering af en virksomhedspraktik, er det fordi den indsatte  har givet udtryk for at netop dette fagområde kunne have hans interesse.

Før praktikken etableres, vil JobUpdate komme på besøg på virksomheden, sammen med den indsatte. På denne måde har  virksomheden mulighed for at møde den indsatte, stille spørgsmål. og dermed have et godt grundlag for at tage stilling til, om de  ønsker at være praktikvært for ham.

Etableres der praktik, vil JobUpdate under praktikforløbet komme på besøg på virksomheden, for at foretage opfølgning. Her er der  mulighed for, i fællesskab, at justere på f.eks. mødetider, arbejdsopgaver mv. , således at praktikforløbet bliver så godt tilrettelagt  som muligt - for alle parter.

Som praktikvært får virksomheden mulighed for at støtte den indsatte, i at være på arbejdsmarkedet, og vise ham hvad det indebærer og hvilke muligheder dette kan føre med sig. Det kan i sidste ende være afgørende for, at den indsatte i stedet for ny kriminalitet vælger at arbejde eller påbegynde en uddannelse.

 

Virksomhederne kan med andre ord være med til at gøre en forskel!!!